Archives for Đặc sản núi rừng Bắc Bộ

Đặc sản Bắc Bộ

Pa pính

Pa pính Pa pính Là món cá nướng. Người ta dùng các loại cá bản to như chép, mè, trôi, chắ, con độ một cân, cân rưỡi mổ đằng lưng,…
Xem tiếp