Archives for Đặc sản Nam Trung Bộ

Đặc sản miền quê

Gỏi tóc tiên

Đảo Bé còn có tên là An Bình - một xã của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hòn đảo không có nước ngọt, trên 100 hộ…
Xem tiếp