Nhắc đến Quảng Nam - Đà Nẵng là người ta nghĩ ngay đến mỳ Quảng  Khác với các loại mì khác, mỳ Quảng không phải là thứ mỳ nước hay mỳ xào…
Xem tiếp