Phú Yên có rất nhiều loại hải sản, đặc biệt là ốc. Một loại ốc thuộc dạng đặc sản sống ở đầm Ô Loan, An, người dân địa phương gọi…
Xem tiếp